Uke 47 - Bilder i byggeprosessen

Nå begynner innredningen å komme på plass, og vi er enda et skritt nærmere et nytt Senter for husdyrforsøk.

av Anonym

Uke 47 - Bilder i byggeprosessen

Innredning i grisehuset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Småfefjøset, avdeling for sau.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Oppdrettsfjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Fôrtunet.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Melkekufjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Stoffskiftefjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 31. oktober 2016 - 17:48 - Updated 23. mai 2017 - 19:26