Uke 45 - Bilder fra byggeplassen

Melkeku- og oppdrettsfjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Småfefjøset og grisehuset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 31. oktober 2016 - 17:47 - Updated 23. mai 2017 - 19:26