Uke 43 - Bilder i byggeprosessen

Som dere kan se av bildene tatt 26. oktober 2014, så er sedimenteringsanlegget snart ferdig og sokkel til gjødselkummene er støpt. Taket på storfefjøset er snart på plass, og det blir et langt bygg – ca 103 meter.

av Anonym

Uke 43 - Bilder i byggeprosessen

Nytt SHF

Grisehuset, administrasjonsbygget og melkekufjøset. Oppdrettsfjøset kan såvidt skimtes helt til høyre i bildet.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Sedimenteringsanlegget er snart ferdig.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 28. oktober 2014 - 10:36 - Updated 29. oktober 2014 - 8:17