Uke 43 - Bilder i byggeprosessen

Nytt SHF

Grisehuset, administrasjonsbygget og melkekufjøset. Oppdrettsfjøset kan såvidt skimtes helt til høyre i bildet.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Sedimenteringsanlegget er snart ferdig.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 28. oktober 2014 - 10:36 - Updated 29. oktober 2014 - 8:17