Uke 42 - Bilder i byggeprosessen

Nytt SHF

Det største bygget er melkekufjøset og bygget til venstre er oppdrettsfjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Stoffskiftefjøset til venstre og forsiden av melkekufjøset til høyre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Småfefjøset til venstre og grisehuset til høyre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Nytt SHF

Published 24. oktober 2014 - 15:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:26