Uke 42 - Bilder i byggeprosessen

Bilder fra 19. oktober 2014. Fundamentet til de to store gjødselkummene er støpt og det er ellers fortsatt stor fremgang.

av Anonym

Uke 42 - Bilder i byggeprosessen

Nytt SHF

Det største bygget er melkekufjøset og bygget til venstre er oppdrettsfjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Stoffskiftefjøset til venstre og forsiden av melkekufjøset til høyre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Småfefjøset til venstre og grisehuset til høyre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Nytt SHF

Published 24. oktober 2014 - 15:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:26