Uke 40 - Bilder i byggeprosessen

Småfefjøset helt til høyre i bildet og grisehuset til venstre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Bildet er tatt mot stoffskiftefjøset, med melkekufjøset til venstre og oppdrettsfjøset til høyre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Til venstre småfefjøset, deretter grisehuset og administrasjons- og verkstedbygget til høyre i bildet.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Administrasjons- og verkstedbygget til venstre og melkekufjøset med fôrsentral til høyre i bildet.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 31. oktober 2016 - 17:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:27