Uke 37 - Bilder i byggeprosessen

Oppdrettsfjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Administrasjon- og verkstedbygning i midten.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Melkekufjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 9. oktober 2014 - 12:29 - Updated 9. oktober 2014 - 12:31