Uke 36 - Bilder i byggeprosessen

Bedeknings- og drektighetsavdelingen i grisehuset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Hovedfasaden til administrasjons- og verkstedbygget.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Arbeidet med fang- og sedimenteringsdammene er nå påbegynt.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Grunnarbeidet for de to største gjødselkummene er snart ferdig.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 9. oktober 2014 - 12:18 - Updated 9. oktober 2014 - 12:21