Uke 35 - Bilder i byggeprosessen

Det har skjedd mye den siste uka. Bærekonstruksjonene til halve melkekufjøset er montert, og administrasjonsbygget er påbegynt, og småfefjøset har snart tett tak.

av Anonym

Uke 35 - Bilder i byggeprosessen

25.08.14

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Mye av bærekonstruksjonene til veggene i administrasjons- og verkstedbygget har kommet opp i løpet av få dager.

28.08.14

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Yttertaket er nå på plass på småfehuset, snart også på grisehuset. 

25.08.14

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 9. oktober 2014 - 10:35 - Updated 9. oktober 2014 - 10:41