Om SHF

 
Senter for husdyrforsøk (SHF) ble etablert i 1994 som et samarbeidstiltak mellom daværende UMB og NVH.
 
Senter for husdyrforsøk skiller seg fra en vanlig avdeling/institutt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet ved at det har et styre med ekstern representasjon.

Senteret finansieres gjennom grunnbevilgning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, inntekter fra forsøksoppdrag og salg av produkter fra husdyrhold og planteproduksjon.

Senter for husdyrforsøk (SHF) har som mål å (sakset fra Årsmelding 2013):

 

  • Alle forsøk skal ivareta og prioritere dyrevelferd.
  • SHF skal ha internasjonalt konkurransedyktige fasiliteter for de viktigste husdyr i Norge og dermed bidra til matvaresikkerhet og beredskap.
  • SHF skal ha kompetent personell og systemer for kvalitetssikring av forsøk.
  • SHF skal ha fokus på miljøvennlige løsninger i anlegg og drift, og det skal være tilrettelagt for forskning på klimagasser, energibruk, og forurensing.
  • Anlegget skal være godt tilrettelagt for undervisning i både veterinærfag og husdyrfag.
  • Anlegget skal være en arena for landbruket, og bidra til økt kunnskap og interesse for husdyr og husdyrbasert matproduksjon.
  • SHF skal ha internasjonalt konkurransedyktige fasiliteter for forskning innen fôrteknologi.
  • SHF skal ha fleksibilitet med hensyn til dyreslag og løsninger.
  • SHF skal bruke jordbruksarealet ved det nye Universitetet i fôrproduksjon på en måte som ivaretar kulturlandskap og miljø. Det skal være mulighet for forsøk i hele verdikjeden.
  • SHF skal drives effektivt og rasjonelt og sørge for gode arbeidsforhold for ansatte, forskere og studenter.

Bruk av senteret
Senter for husdyrforsøk har ikke selv ansatte forskere. Det meste av forsøksarbeidet er prosjekter ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved NMBU. Andre institutter ved NMBU, Veterinærinstituttet og Bioforsk kommer også med sine oppdrag til senteret.

Når industriaktører henvender seg til SHF med forespørsel om forsøk, blir de henvist til å gjøre avtale med en ansvarlig forsker på det aktuelle fagfelt.

For oversikt over forsøksmulighetene ved SHF og priser, kontakt oss på epost. Du finner en brosjyre med mer informasjon om oss her:

Published 26. February 2009 - 10:00 - Updated 17. April 2019 - 12:05

Om SHF