Bestille forsøk på SHF

  • Utenom periodene fistelkyrne er i forsøk, lever de et helt normalt kuliv. De spiser, drikker, skiter, kalver, melker, går i løsdrift og har lang sommerferie ute, akkurat som andre kyr.
    Foto
    Jonas Løvås Gjerstad

Før man kan bestille forsøk her må det foreligge en enighet med SHF om at forsøket er gjennomførbart. Det må være avklart at senteret har kapasitet og mulighet til å gjennomføre forsøket, og man må ha fått beskjed om at forsøket kan bestilles.

Forsøk

For at SHF skal kunne gjøre nødvendige forberedelser til ett forsøk må oppdragsgiver først gjøre en bestilling. Dette gjøres i skjemaet under og danner grunnlaget for de forberedelser SHF gjør før forsøksstart. En detaljert forsøksavtale signeres i tillegg før forsøket kan starte.

Link til skjemaet

For oversikt over forsøksmulighetene ved SHF og gjeldende prisliste kontakt oss på e-post.

For å sjekke om forsøket kan gjennomføres, ta kontakt på mail eller telefon med seksjonssjef Birgitte Mosveen. Kontaktinfo søkes frem med linken "Finn en ansatt" nederst på siden her.

Published 20. mai 2016 - 9:51 - Updated 17. April 2019 - 11:42