Forsøk

For at SHF skal kunne gjøre nødvendige forberedelser til ett forsøk må oppdragsgiver først gjøre en bestilling. Dette gjøres i skjemaet under og danner grunnlaget for de forberedelser SHF gjør før forsøksstart. En detaljert forsøksavtale signeres i tillegg rett før forsøket starter.

Link til skjemaet

Under finnes en oversikt over forsøksmulighetene ved SHF og gjeldende prisliste.

Published 20. mai 2016 - 9:51 - Updated 17. mars 2017 - 14:53