Storfe

Melkekufjøset består av to adskilte løsdriftavdelinger (sør og nord), hvor det er plass til totalt 120 melkekyr med tilknyttede, 8 kombinert kalve- og sykebinger som er kameraovervåket, samt en veterinæravdeling med plass til 22 kyr som kan fikseres.

 

manuell fôring med utleggerskuff

Foto
Kai Ole Hänsch
På løsdrift nord sikrer40 fôrkrybber data for individuell registrering av grovfôropptak, som loggføres automatisk. Det er muligheter med inntil 4 forskjellige kraftfôrslag. Løsdriften er kameraovervåket med roterende kameraer. Begge avdelinger er utstyrt med helautomatiske DeLaval melkeroboter, der avdeling nord har styrt drift og sør fritt leide.  Det er også en dyrevekt på avdeling nord, som registrerer vekten av kyrne etter melking. 

Melkerobotene (samt datautstyr) overvåker og analyserer både kyr og melk som loggføres. De er også utstyrt med holdvurderingskamera. I tillegg har dyrene egnede sensorer til bruk for ulike registreringer ute i løsdriften (i øremerke, halsbånd o.l).

manuell melking

Foto
Kai Ole Hänsch
Fjøset har i tillegg en 1x4 DeLaval tandem melkestall med MP750 kontrollpanel med logg, som er  tilpasset forsøk med lavt dyretall og store melkeprøver.

 

Fôring foregår med robot eller manuelt ved hjelp av utlasterskuff påmontert en minilaster. Fôringsrobot blir lastet i eget fôrkjøkken med datastyrt kran. Kraftfôr og mineraler kan også fylles i roboten automatisk om ønskelig.

Fakultet for Biovitenskap
I tillegg har Fakultet for Biovitenskap en stoffskifteavdeling vegg i vegg med storfeavdelingen. Her er det et forsøksfjøs med båsplass til 16 storfe, et dyrerom med plass til å gjennomføre forsøk på sau, geit og gris og en stall med plass til 6 hester.

Stoffskifteavdelingen benytter ofte kanulerte dyr i forskning og undervisning og har i tillegg rom og arealer for prøvebearbeiding og laboratorieaktiviteter. Avdelingen bidrar i forskningen ved Biovit og gjenomfører forsøksoppdrag for andre samarbeidspartnere.

Avdelingens hovedvirksomhet er forsøk og undervisning innen husdyrernæring og husdyrfysiologi.

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

Prøvetakingsmuligheter:

 • Blodprøver
 • Feacesprøver og -score
 • Vomprøver
 • Melkeprøver
 • Biopsier
 • Embryo-høsting

Forsøk med melkeku:

 • Måling av individuelt grovfôropptak på inntil 55 melkekyr.
 • Mulig med inntil 4 ulike kraftfôrslag i kraftfôrautomatene.
 • Melkerobot med celletallsmåler, holdvurdering, samt dyrevekt på avdeling Ku-nord.
 • Mulig å melke i tandem melkegrav (4 kyr av gangen) i tillegg til to DeLaval melkeroboter. 

Metangassmåling (Greenfeeder) klimagassforsøk:

 • 2 automater med bakport, mulighet til 2 kraftfôrslag i hver automat. 

Etologiforsøk:

 • SmartCalfCare-binge er etablert (ku og kalv sammen i løsdriftssystem). Det er web-kameraer over kalvingsbinger, SmartCalfCare-binge, ved melkeroboter, dyrevekt og i løsdriftsareal Ku-nord.
 • Det er fordelt datapunkter og stikkontakter i hele fjøset, slik at forskningsprosjekter kan finansiere oppsett av flere web-kamera ved behov.

Stoffskifteforsøk: Muligheter avtales med Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, som driver Stoffskiftefjøset.

Reproduksjonsforsøk:

 • Reproduksjons bioteknologi (bla. MOET og IVP).
 • Genomisk seleksjon.

 

Kalveavdelingen har plass til 56 dyr fordelt på åtte binger, og "18 dyr på nyfødtbinger".

Kalvedans

Foto
Kai Ole Hänsch

Kalvefjøset er tilknyttet et eget kjøkken med kalvetank, som får tilført melk via melkerobot ved behov. I avdelingen finnes fôrautomater som registrerer opptak av både melk og kraftfôr på individnivå.

 Forsøk med kalver:

 • 8 binger med plass til 6 kalver i hver binge
 • Individuelt fôropptak av kraftfôr og melk
 • Grovfôr på gruppenivå.

Oppdrettsfjøset har plass til 96 ungdyr og 20 ammekyr, i tillegg til 30 forøksplasser for okser eller ungdyr av kjøttferaser.

Når kalvene er 3 måneder flyttes de over til oppdrettsfjøset i grupper. Bingene er tilpasset hver enkelt alder, slik at dyrene flyttes videre til neste binge etter hvert som de vokser til.

Forsøksplassen er oppdelt i tre binger, der det kan registreres kraftfôr- og grovfôropptak. I tillegg registreres vekt på hvert enkelt individ. Det er mulighet for registrering av inntil 3 forskjellige kraftfôrslag.

Forsøk med okser (eller kastrater eller kviger):

 • 3 binger med plass til 10 dyr i hver binge
 • Måling av individuelt grovfôropptak fra 300 kg levendevekt, gruppefôring fra 0-300 kg
 • Mulighet for 3 kraftfôrslag (alle kraftfôrslag må gis i alle binger)
 • Dyrevekt i kraftfôrautomaten.

 Forsøk med ammeku:

 • To binger med 10 ammekyr i hver binge. Besetningen er under oppbygging med krysningsdyr (NRF x Hereford)
 • Fôring på gruppenivå
 • Individuelt fôropptak og dyrevekt hvis plassert i oksebinger.

 Forsøk med kviger:

 • Fôring på gruppenivå
 • Individuelt fôropptak og dyrevekt hvis plassert i oksebinger.

Se video fra sommerfjøset -

 

 Forskning/prosjekter hos storfe:

De ansatte på storfe:

Relatert innhold
Kuslipp ved SHF

Kuslipp ved SHF

Nå har melkekyrne ved Senter for husdyrforsøk blitt sluppet ut for sommeren. Sjekk bildeserien (krever innlogging) da Bonsak Hammeraas ved Ås avis, ble med på rusleturen ned til sommerfjøset ved Årungen.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 20. juni 2022 - 14:00