Sau

Avdelingen deler en isolert individavdeling med geitefjøset, hvor det er plass til 48 dyr.

Hanndyr fra besetningen brukes i naturlig parring, men 30 av søyene insemineres hvert år. Alle bukker som blir brukt ved SHF må DNA testes, slik at vi vet med sikkerhet hvem faren er., og hvilken kaseinstatus de har. Dette gjøres før de eventuelt kåres.

Det har blitt utført et flerårig forsøk med ensidig seleksjon for økt ryggmuskelhøyde. Dette gikk over i et utviklingsarbeid for å få fram en kjøttfull sau (NORX) blant annet ved hjelp av importert texelsau fra Danmark og New Zealand i form av embryo (befruktede egg). Hanndyr fra besetningen er hvert år brukt i semin. Tomografen ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) har tidligere vært brukt i dette forskningsarbeidet, og dyrene ble målt med ultralyd både vår og høst, for å ha et godt grunnlag i utvalgsarbeidet.

Noen få dyr nyttes for immunisering, og en del sauer for stoffskifteforsøk. De siste årene har det vært flere undersøkelser vedrørende plassbehov, liggeunderlag og kraftfôrautomat m.m., og det gjøres forsøk med ulike surfôrkvaliteter.

Bukken ved SHF

Foto
Kai Ole Hänsch
Forsøk med sau:

 • Binger med mulighet til individuell inndeling og individuell fôrregistrering eller
  på gruppenivå.
 • To kraftfôrautomater.


Forsøk med sau og lam på Individavdelingen:

 • 48 enkeltbinger med mulighet til individuell fôrregistrering, vannopptak og
  gjødseloppsamling.
 • Gode muligheter for å gjennomføre etologiforsøk.

Toksikologiforsøk med sau

 • Eksponering av sau med varierende farmasøytiske stoffer (medisiner og
  miljøgifter).
 • Sau som modell for human toksikologi (immunforsvar, reproduskjon, adferd
  mm).

Klimagassforskning kan gjennomføres på Individavdelingen i samarbeid med utstyrsleverandører

 

Bestille/Forespørsel forskning

Komme på besøk På grunn av pandemien tar vi dessverre ikke i mot besøk for tiden.

 Ansatte i sauefjøset:

Published 26. February 2009 - 10:00 - Updated 4. April 2022 - 8:26