Gris

Produksjonen er basert på 7 ukers puljedrift med plass til 3 puljer á 20 purker (60 purker totalt). Det er 138 forsøksplasser til smågris og 84 forsøksplasser til slaktegris.

Det er gjennomført ernæringsforsøk hvor det har vært forsket på fôrstyrke, fôrnormer, tilsettingsstoffer og behandling av fôr, fiberrikt fôr til purker m.m. Virkning på produktkvalitet og dyrehelse/velferd er viktige parametre. Det har også vært gjennomført vekstfysiologiske studier for å se på fett/kjøtt i ulike kroppsdeler hos ulike griseraser. Beinlidelser hos gris har vært forskningstema. Grisene tomograferes etter behov. De senere år har det vært mye fokus på hanngrisproblematikk.
Etologene har utviklet løsgående systemer for purker og nye fødebinger. Etologiske studier i tilknytning til gruppestørrelse, frykt og aggresjon både for purker og smågris er gjennomført. Det har også vært studier av gris i uisolerte hus, og i det senere er det satt fokus på forholdene for smågris. 

Smågris ved Ås gård

Foto
Kai Ole Hänsch

Forsøksmuligheter hos gris

 • 2 avdelinger med 20 fødebinger i hver. UMB-binger med frittgående purke,
  redeområde med vannbåren varme.
 • Gjeldpurkeavdeling med purker i 2-4 grupper på halmstrø. Individuell fôring
  er mulig.

Forsøk med smågris

 • 34 binger med plass til 2-4 avvente smågris i hver binge. Fôropptak på
  gruppenivå.
 • Dyrevekt.


Forsøk med slaktegris

 • 14 binger med plass til 6 griser i hver binge fra 20-25 kg til ca 100 kg.
 • Individuell fôrregistrering.
 • Dyrevekt.
 • Vannmålere på gruppenivå.
 • Gode muligheter for å gjennomføre etologiforsøk.

Vaksineforsøk

 • Vaksineforsøk/immuniseringsforsøk kan gjennomføres med smågris.

Dette er den flotte gjengen ansatte i grisehuset:

Solveig har jobbet på SHF siden Januar 2016. I dag er hun ansatt som avdelingsingeniør ved grisefjøset, med ansvar for drifta og gjennomføringen av forsøk.

Steffen er ansatt som avløser på grisefjøset, hvor han jobber i helger og ved behov.

Steffen kommer fra en melkeproduksjonsgård i Vestland (gamle Sogn og Fjordane), og studerer i dag husdyrvitenskap ved NMBU.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 11. oktober 2021 - 10:13