Geit

Anlegget har plass til 80 melkegeiter, der melkingen foregår i en DeLaval melkestall. Fjøset har også en isolert  individavdeling, med plass til 48 dyr. Denne avdelingen brukes av både sau og geit, men ikke samtidig. Her finnes binger med mulighet for fôrregistrering på gruppenivå.

Geitene ved SHF er brukt i langvarige avlsforsøk, i fôringsforsøk og etologiforsøk.

I de senere år har den spesielle geitemelksmaken stått i sentrum for forsøksarbeidet, sammen med ”nye” produksjonssystemer for utjevning av melkeproduksjonen gjennom året, ved ulik kjetid og og forskjellige former for ammeproduksjon. Ernæringsforskere har også hatt flere grunnleggende studier, hvor det er utført forsøk med ulik surfôrkvalitet. Geitene har også vært brukt som "kulturlandskapsarbeidere" i Sikkilsdalen, Hovedøya og Oscarsborg. 

Om sommeren går de fleste voksne mjølkegeitene på beite i Einunndalen, på Meløya seter som hører til Storsteigen landbruksskole.

 

Geitene ved SHF.

Geitene ved SHF.

Photo
Mona Kristiansen

Forsøk med melkegeit

 • Binger med mulighet til fôrregistrering på gruppenivå.
 • To kraftfôrautomater.
 • Moderne melkestall.

Forsøk med geit på Individavdelingen

 • 48 enkeltbinger med mulighet til individuell fôrregistrering, vannopptak og
  gjødseloppsamling.
 • Gode muligheter for å gjennomføre etologiforsøk.

Vaksineforsøk

 • Vaksineforsøk/immuniseringsforsøk med «død vaksine» kan gjennomføres
  med geit

Toksikologiforsøk med geit

 • Eksponering av geit med varierende farmasøytiske stoffer (medisiner og
  miljøgifter).
 • Geit som modell for human toksikologi (immunforsvar, reproduksjon,
  adferd mm).

Klimagassforskning kan gjennomføres på Individavdelingen i samarbeid med
utstyrsleverandører.

 

Forespørsel/Bestilling Forskning                               

Forespørsel besøk - Vi tar dessverre ikke i mot besøk for tiden.

 

Ansatte ved geitefjøset:

Published 9. oktober 2014 - 9:02 - Updated 4. April 2022 - 8:24