Fjørfe

 • Fjørfeavdelingen på SHF
  Foto
  Kai Ole Hänsch

Fjørfebygget er på 1.500 kvm, men kan utvides. Høyden innendørs en 3,20 meter og med 7 forskjellige dyrerom som skal brukes til forskning. Det største av rommene er på 580 kvm.

 

 

Fjørfe

Det største rommet har plass til 5000 slaktekylling fordelt i 66 mindre binger med automatisk fôr- og vannregistrering, manuell bytting av fôr, manuell dyreveiing og manuell plukking. Her er det også muligheter for testing av seks fôrslag samtidig, med 11 gjentak på hver fôrtype.

De 6 mindre fleksible rommene, har mulighet for forskning av ulike fjærkre. Hvert rom har eget ventilasjon- og lyssystem.
Det er også et eget kjølerom for lagring av egg.

Forsøksmuligheter hos fjørfe

 • Et stort rom (580 kvm) med plass til 5000 slaktekylling og 6 mindre rom (64
  kvm) som egner seg for forsøk for konsumegg eller andre fjærkre
  (eksempelvis kalkun, due, vaktel, ender mm).

Forsøk med slaktekylling

 • 66 binger med mulighet til fôrregistrering, vannopptak og dyrevekt på
  gruppenivå.

Forsøk i de 6 mindre rommene

 • Alle rom kan innredes etter ønske, der kostnader dekkes av
  forskningsprosjekter.

Dette er den flotte gjengen ansatte hos fjørfe:

Rachel har ansvaret for prosjektkoordineringen ved fjørfeavdelingen. Hun ble fast ansatt ved SHF i Mai 2020, men har tidligere hatt engasjement som avløser siden 2016. Rachel har også en doktorgrad i Etologi med fokus på dyrevelferd.

Relatert innhold
Nytt forskingsbygg for fjørfe

Nytt forskingsbygg for fjørfe

– No kan NMBU og den norske fjørfenæringa seia at vi saman  har reist avgjerande infrastruktur for forsking og utdanning på eit stadig viktigare dyreslag, sa rektor Sjur Baardsen under opninga av det nye bygget for forsking på fjørfe ved Ås gard.

Grunnarbeidene til Fjørfebygget går fremover

Grunnarbeidene til Fjørfebygget går fremover

Gråkjær med sine underleverandører er i full gang på byggetomten. Gravemaskinen holder fremdeles på, men nå er brakkeriggen, containere for avfall og jernbinderne på plass og i full gang.

Gravemaskinen er i gang på tomten til det nye Fjørfehuset

Gravemaskinen er i gang på tomten til det nye Fjørfehuset

Endelig er gravemaskinen i gang med å grave ut til det nye Fjørfebygget på NMBU - Senter for husdyrforsøk.

Fjørfehuset tar form..

Fjørfehuset tar form..

Det nye fjørfehuset tar form og vokser. Nå går det fort fremover og snart er det tett bygg. Mye skjedde i løpet av Pinsen og nå kan vi se hvordan det kommer til å bli.

Fjørfehuset går fremover

Fjørfehuset går fremover

Støpingen er i full gang på fjørfe-tomten. Jernbinderne og støperne holder på med forskaling og støping av fundament. Se bildene på hvor langt de er kommet.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 8. juli 2020 - 16:45