Forsøk og fasiliteter ved Senter for Husdyrforsøk

Hos oss blir det utført forskning innen adferd (etologistudier), fôringsforsøk, forsøk relatert til dyrehelse og -velferd, samt avlsforsøk og landbruksteknologi. SHF blir i tillegg brukt i undervisning av blant annet husdyrfag- og veterinærstudier.

Forsøk og fasiliteter

 

Presentasjon av fjøsene

Relatert innhold
Geit

Geit

  • Geitefjøsets arealer er på i underkant av 740 kvm, hvor fellesarealer til ansatte og kontorer kommer i tillegg. Fellesarealene deles med avdelingen for sau, men med individuelle smittesluser inn til fjøsene.

 

Sau

Sau

Sauefjøset på Ås gård har plass til 150 vinterfôra sau, hvor rasene gammelnorsk spel, NOR-X og norsk kvit sau inngår i besetningen. Rasen NOR-X er avlet fram ved senteret.

 

 

Storfe shf

Storfe shf

Storfefjøset ved SHF er fordelt på avdelingene melkekufjøs, kalveavdeling, oppdrettsfjøs og en stoffskifteavdeling som disponeres av IHA ved Biovit.
Senteret har kyr av rasen NRF (Norsk rødt fe), men er også i ferd med å bygge opp en liten besetning med ammeku.
 

Gris

Gris

Avdelingen er i overkant av 1.700 kvm, der produksjonen er basert på 7 ukers puljedrift med plass til 3 puljer à 20 purker (60 totalt). I tillegg er det 138 forsøksplasser til smågris og 84 forsøksplasser til slaktegris.

 

 

Fjørfe

Fjørfe

Fjørfebygget er på 1.500 kvm, men kan utvides. Høyden innendørs en 3,20 meter og med 7 forskjellige dyrerom som skal brukes til forskning. Det største av rommene er på 580 kvm.

 

 

Jordbruk

Jordbruk

Jordbruksavdelingens primæroppgave er å skaffe fôr til husdyra. Av det dyrkede arealet benyttes 800 dekar til grasproduksjon. NMBU disponerer 3.200 daa. Av disse driftes 2.700 daa av SHF, hvor 400 daa drives etter økologiske prinsipper. Samt at ulike institutter ved NMBU disponerer ca. 600 daa til forsøk innen jord- og plantekultur.

 

Published 4. mai 2020 - 13:04 - Updated 12. juni 2020 - 12:48