Sau

Sauefjøset på Ås gård har plass til 150 vinterfôra sau. Besetningen består av 100 - 200 avlsdyr av NOR-X og norsk kvit sau.

Sau

I det småfefjøset på Ås gård er det plass til 150 vinterfôra sau.
I tillegg til geitefjøs, er det også en isolert individavdeling. Her er det plass til 48 dyr, og denne avdelingen kan brukes av både sau og geit, men ikke begge samtidig.

Det har blitt utført et flerårig forsøk med ensidig seleksjon for økt ryggmuskelhøyde. Dette gikk over i et utviklingsarbeid for å få fram en kjøttfull sau (NORX) blant annet ved hjelp av importert texelsau fra Danmark og New Zealand i form av embryo (befruktede egg). Hanndyr fra besetningen er hvert år brukt i semin. Tomografen ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) har tidligere vært brukt i dette forskningsarbeidet, og dyrene ble målt med ultralyd både vår og høst, for å ha et godt grunnlag i utvalgsarbeidet.

Noen få dyr nyttes for immunisering, og en del sauer for stoffskifteforsøk. De siste årene har det vært flere undersøkelser vedrørende plassbehov, liggeunderlag og kraftfôrautomat m.m., og det gjøres forsøk med ulike surfôrkvaliteter.Sauer p beite ved UMB (Norders) Sau av

Sauer på beite ved NMBU (Norderås). Photo: Håkon Sparre

Published 26. February 2009 - 10:00 - Updated 26. juni 2015 - 14:58