Pelsdyr

Sommeren 2008 var det offisiell åpning av nye hus for rev og mink som ble bygd 2006 - 2008. I november 2012 ble pelsdyrforsøkene flyttet til Syverud gård ved Årungen.

Pelsdyr

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har det vært pelsdyrgård siden 1938. 

Det forskes primært på ernæring, atferd og helse. De siste årene har atferdsforskningen hatt stor plass. Fram til 2015 gikk det en forsøksserie vedrørende sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper. Rev og mink blir også nyttet som modelldyr for hund og fisk i fôrvurdering.

 

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 17. April 2019 - 10:58