Gris

Produksjonen er basert på 7 ukers puljedrift med plass til 3 puljer á 20 purker (60 purker totalt).

Gris

Produksjonen er basert på 7 ukers puljedrift med plass til 3 puljer á 20 purker (60 purker totalt). Det er 138 forsøksplasser til smågris og 84 forsøksplasser til slaktegris.

Det er gjennomført ernæringsforsøk hvor det har vært forsket på fôrstyrke, fôrnormer, tilsettingsstoffer og behandling av fôr, fiberrikt fôr til purker m.m. Virkning på produktkvalitet og dyrehelse/velferd er viktige parametre. Det har også vært gjennomført vekstfysiologiske studier for å se på fett/kjøtt i ulike kroppsdeler hos ulike griseraser. Beinlidelser hos gris har vært forskningstema. Grisene tomograferes etter behov. De senere år har det vært mye fokus på hanngrisproblematikk.
Etologene har utviklet løsgående systemer for purker og nye fødebinger. Etologiske studier i tilknytning til gruppestørrelse, frykt og aggresjon både for purker og smågris er gjennomført. Det har også vært studier av gris i uisolerte hus, og i det senere er det satt fokus på forholdene for smågris. 

Gris.
Foto
www.shutterstock.com

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 17. April 2019 - 10:57