Geit

Småfefjøset består av en avdeling for sau, en avdeling for geit og en individavdeling som kan brukes av begge dyreslag, dog ikke samtidig.

av Anonym

Geit

Geitefjøset har plass til 80 melkegeiter, og de melkes i en DeLaval melkestall med 24 plasser og 12 melkeorganer. 
Geitene på NMBU er brukt i langvarige avlsforsøk, og i fôringsforsøk med bl.a. kålrot og poteter.
I de senere år har den spesielle geitemelksmaken stått i sentrum for forsøksarbeidet, sammen med ”nye” produksjonssystemer for utjevning av melkeproduksjonen gjennom året, ved ulik kjetid og og forskjellige former for ammeproduksjon. Etologene har de siste årene hatt flere grunnleggende studier, og det er utført forsøk med ulik surfôrkvalitet. Geitene har også vært brukt som "kulturlandskapsarbeidere" i Sikkilsdalen, Hovedøya og Oscarsborg. 

Om sommeren går de fleste voksne mjølkegeitene på beite i Einunndalen, på Meløya seter som hører til Storsteigen landbruksskole.

Geitene ved SHF.
Geitene ved SHF.
Foto
Mona Kristiansen
Published 9. oktober 2014 - 9:02 - Updated 26. juni 2015 - 14:56