Fjørfe

  • Fjørfetomt
    Foto
    Tommy Berger

Fjørfebygget på NMBU er ett samarbeidsprosjekt mellom NMBU og fjørfenæringa. NMBU stiller med tomt og skal drifte bygget, mens næringa betaler for selve bygget og oppføringen av dette. Fjørfebygget skal driftes av Senter for husdyrforsøk som fra før har kuer, sauer, griser og geiter i forskjellige fjøs på Ås Gård der fjørfebygget nå settes opp. Bygget skal stå ferdig og kunne tas i bruk 31.12.2019.

Fjørfe

Fjørfe blir ett satsingsområde for NMBU i fremtiden. Det ligger i tiden at hvitt kjøtt og egg blir mer og mer populært og derfor må NMBU ligge langt fremme på fjørfe, forskning og undervisning på dette dyreslaget. Fagmiljøet er forholdsvis lite og NMBU ønsker også å bidra til å øke dette ved å utdanne flere med spesiell kompetanse på fjørfe.

 

 

Irma er senterleder ved SHF, Marianne er leder på fjørfe. Ta kontakt hvis spørsmål eller man ønsker ytterligere informasjon om fjørfehuset.

Relatert innhold
Fjørfehuset går fremover

Fjørfehuset går fremover

Støpingen er i full gang på fjørfe-tomten. Jernbinderne og støperne holder på med forskaling og støping av fundament. Se bildene på hvor langt de er kommet.

Grunnarbeidene til Fjørfebygget går fremover

Grunnarbeidene til Fjørfebygget går fremover

Gråkjær med sine underleverandører er i full gang på byggetomten. Gravemaskinen holder fremdeles på, men nå er brakkeriggen, containere for avfall og jernbinderne på plass og i full gang.

Gravemaskinen er i gang på tomten til det nye Fjørfehuset

Gravemaskinen er i gang på tomten til det nye Fjørfehuset

Endelig er gravemaskinen i gang med å grave ut til det nye Fjørfebygget på NMBU - Senter for husdyrforsøk.

Fjørfehuset tar form..

Fjørfehuset tar form..

Det nye fjørfehuset tar form og vokser. Nå går det fort fremover og snart er det tett bygg. Mye skjedde i løpet av Pinsen og nå kan vi se hvordan det kommer til å bli.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 14. juni 2019 - 9:36