Uke 7 2015 - Bilder i byggeprosessen

Husdyrrom geit.

Husdyrrom geit.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Husdyrrom sau.

Husdyrrom sau.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Individavdeling for småfe. Her kan det kjøres forsøk både på geit og sau, men ikke begge dyreslag samtidig.

Individavdeling for småfe. Her kan det kjøres forsøk både på geit og sau, men ikke begge dyreslag samtidig.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Stallen i stoffskifte avdelingen.

Stallen i stoffskifte avdelingen.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Melkekufjøset.

Melkekufjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Fôrsentralen med ferdig montert fôringsrobot og tilhørende traverskran.

Fôrsentralen med ferdig montert fôringsrobot og tilhørende traverskran.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Published 31. oktober 2016 - 17:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:23