Uke 52 - Bilder i byggeprosessen

Forsøksrom for småfe.

Forsøksrom for småfe.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Innredning i melkekufjøset monteres.

Innredning i melkekufjøset monteres.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Oppdrettsfjøset sett fra utsiden.

Oppdrettsfjøset sett fra utsiden.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Baksiden av stoffskiftefjøset.

Baksiden av stoffskiftefjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Published 31. oktober 2016 - 17:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:25