Uke 40 - Bilder i byggeprosessen

Småfefjøset helt til høyre i bildet og grisehuset til venstre.

Småfefjøset helt til høyre i bildet og grisehuset til venstre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Bildet er tatt mot stoffskiftefjøset, med melkekufjøset til venstre og oppdrettsfjøset til høyre.

Bildet er tatt mot stoffskiftefjøset, med melkekufjøset til venstre og oppdrettsfjøset til høyre.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Til venstre småfefjøset, deretter grisehuset og administrasjons- og verkstedbygget til høyre i bildet.

Til venstre småfefjøset, deretter grisehuset og administrasjons- og verkstedbygget til høyre i bildet.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Administrasjons- og verkstedbygget til venstre og melkekufjøset med fôrsentral til høyre i bildet.

Administrasjons- og verkstedbygget til venstre og melkekufjøset med fôrsentral til høyre i bildet.

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Published 31. oktober 2016 - 17:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:27