Uke 35 - Bilder i byggeprosessen

Det har skjedd mye den siste uka. Bærekonstruksjonene til halve melkekufjøset er montert, og administrasjonsbygget er påbegynt, og småfefjøset har snart tett tak.

av Anonym

Uke 35 - Bilder i byggeprosessen

25.08.14

25.08.14

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Mye av bærekonstruksjonene til veggene i administrasjons- og verkstedbygget har kommet opp i løpet av få dager.

28.08.14

28.08.14

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Yttertaket er nå på plass på småfehuset, snart også på grisehuset. 

25.08.14

25.08.14

Foto
Jan Sigurd Pettersen
Published 9. oktober 2014 - 10:35 - Updated 9. oktober 2014 - 10:41