Prosjekter

Bakteriefloraen og dens dynamikk i norsk melk og melkeprodukter: potensiale for forringelse og sykdom
Prosjektet vil fremskaffe mer kunnskap om sammensetningen og dynamikken hos bakteriefloraen i norsk melk og melkeprodukter.

Allergener i mat - en litteraturstudie.pdf

Allergiske kryssreaksjoner relatert til mat - en litteraturstudie.pdf


Andre pågående prosjekter:
 

  • Germinering av sporer, Bacillus licheniformis
  • Uønskede proteiner i mat (allergener og bakterielle toksiner)
  • Enterohemorrhagisk E.coli (EHEC) - doktorgradsprosjekt
Published 20. november 2013 - 12:59 - Updated 23. juli 2018 - 8:54