Kostnader

Medlemsavgift
Medlemsbedrifter betaler en basisavgift på mellom kr 10.000 – 100.000 per år. Medlemmene får tilbake 30 % av beløpet i form av analyser, rådgivning, kurs o.l. De resterende 70 % av midlene øremerkea forskning. Disse midlene vil benyttes til å søke forskningsprosjekter eksternt eller benyttes til interne forskningsprosjekter. Alle bedriftene som betaler inn en basisbevilgning til SFM vil ha innflytelse på prioriteringene innenfor forskningen.


Innbetaling av medlemsavgift etter omsetning

Under 10 mill. kr. 10.000
Fra 10-50 mill. kr. 25.000
Fra 50-100 mill. kr. 50.000
Fra 100-250 mill. kr. 75.000
Over 250 mill. kr. 100.000


For organisasjoner uten omsetning fastsettes medlemsavgiften i hvert enkelt tilfelle.


Analyser/service
Timepris for oppdrag:  
Forsker kr 1300-1700/time
Ingeniør kr 1000/time     

Published 20. november 2013 - 11:06 - Updated 11. august 2016 - 10:13