Kontakt

Postadresse:
NMBU Veterinærhøgskolen        
Senter for mattrygghet
MatInf
Postboks 5003
1432 Ås
Vareadresse:
NMBU Veterinærhøgskolen 
Senter for mattrygghet
MatInf
Ullevålsveien 72, Oslo
(innkjøring fra Sognsveien)
Bygning 15, 2. etasje

Navn

Epost

Telefon

Hildegunn Iversen
Leder, forsker

hildegunn.iversen@nmbu.no

67 23 22 83

Øyvind Ørmen
Førsteamanuensis

67 23 22 09

Kristin O`Sullivan
Overingeniør

kristin.osullivan@nmbu.no

67 23 22 67

Olga A. Osinska
Avdelingsingeniør

olga.osinska@nmbu.no

67 23 22 08

Marte Monshaugen
Overingeniør

marte.monshaugen@nmbu.no

67 23 22 12

Kristina Borch-Pedersen
Avdelingsingeniør

Kristina.Borch-Pedersen@nmbu.no

67 23 22 44

Per Einar Granum
Rådgiver, professor

pereinar.granum@nmbu.no

 

Kontaktinformasjon MatMikroLab (ved innsendelse av prøver): 

Tlf: 67 23 03 33

epost: matmikrolab@nmbu.no

Åpningstider:
Sommer (fom 15. mai) ............................08.00 - 15.00
Vinter (fom 15. sept.) ..............................08.00 - 15.45
Published 20. november 2013 - 10:39 - Updated 11. juni 2018 - 9:59