Senter for mattrygghet

Kompetanse på hele fagfeltet

Senter for mattrygghet (SFM) ble startet 1. juni 2007 og la ned driften 31.12.2018. Målet med senteret er å tilby industri og annen relevant virksomhet kompetanse innen hele fagfeltet mattrygghet. 

SFM vil bidra til å skape et økonomisk bærekraftig fagmiljø ved Seksjon for mattrygghet, noe som er svært viktig for også å kunne opprettholde en betydelig forskningsaktivitet og kvalitativt god undervisning innenfor fagområdet. SFM tilbyr kunnskap på de fleste områdene innenfor mattrygghet.
 
Medlemskap finansierer driften
Drift av SFM er basert på medlemskap av interesserte organisasjoner/bedrifter der medlemsavgiften benyttes til forskning og utvikling av SFMs kompetanse. Hvert medlem har en egen kontaktperson som vil gjøre seg godt kjent med medlemmets organisasjon og behov.

Vi holder regelmessige medlemsmøter der medlemmene bidrar til å prioritere hvilke fagområder vi skal utvikle oss på. SFM er en integrert del av Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf). SFM tar kun oppdrag for ikke-medlemmer ved ledig kapasitet.

Kvalitetssikrede analyser

SFM har et styrende organ, bestående av styret ved institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf). 
 
MatInfs næringsmiddelmikrobiologiske oppdrags/rutine-laboratorium (MatMikroLab) står sentralt i SFMs virksomhet. Laboratoriet er akkreditert og her kan utføres mange typer analyser, også utenom de rent rutinemessige. I tillegg har vi et forpliktende samarbeid om enkelte analyser med andre seksjoner ved NMBU og Veterinærinstituttet. De fleste som arbeider ved SFM er i dag ansatt som forskere eller ingeniører ved NMBU, og har erfaring med oppdragsvirksomhet.

Skjema for innsending av prøver

 

 

Kjemi/toksikologi

Vi har et nært samarbeid med vitenskapelig personale og laboratorier ved Seksjon for mattrygghets avdelinger for kjemi og toksikologi, og analyser m.m. utføres for medlemmer av SFM.


Medlemssider

Alle medlemmer har tilgang til medlemssidene med brukernavn og passord.

Link til medlemssidene.

 

 

Published 19. november 2013 - 14:49 - Updated 3. April 2019 - 12:44