Nasjonal honnør til innovativ utdanning ved Handelshøyskolen

  • Utdanningskvalitetsprisen ble i år avholdt på Sentralen i Oslo.
    Foto
    Alexander Hansen

Mandag 20. november skulle Utdanningskvalitetsprisen deles ut på Sentralen i Oslo i regi av NOKUT. Som eneste studieprogram fra NMBU var masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon representert.

Nasjonal honnør til innovativ utdanning ved Handelshøyskolen

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å hedre og belønne fremdragende arbeid med utdanningskvalitet innen høyere utdanning. Det er Kunnskapsdepartementet som står bak prisen, der det beste utdanningstiltaket belønnes med 1 million kroner. Tilstede for å dele ut prisen var konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim. Sammen med 7 andre tiltak fra norske universiteter og høyskoler, var masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon nominert for sitt utdanningstiltak innen peer-mentoring. 

Tiltak for å gjøre studentene mer attraktive på arbeidsmarkedet

Tiltaket "A peer-mentoring model" ble satt i gang i 2014, og har som formål å gjøre studenter mer attraktive på arbeidsmarkedet gjennom praksisbasert utdanning og utvikling av sentral kjernekompetanse. Ved at mer erfarne studenter (peer-mentorer) lærer opp andre studenter (mentees), er grunntanken bak tiltaket at læringen som foregår i denne konteksten blir annerledes enn ved at den gis ved en tradisjonell lærer-elev kontekst. Metodikken benyttes i emnet INN340 Entreprenørskap i praksis, som er et emne i høstparalellen år 1 ved masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon. I emnet arbeider studentene i tverrfaglige team med et gründer/innovasjonscase i perioden september-mars. Hvert studentteam får tildelt en mentor som er student på år 2 på programmet. Mentoren fungerer som en rågivende part ovenfor studentteamet i sitt arbeid med gründer/innovasjonscaset. Ved at mentoren på denne måten er en helt uavhengig part enn en fagansatt, oppstår det i dette samspillet også læring utover akademisk læring - som for eksempel sosiale ferdigheter, nettverksbygging og moral. For mentorens del oppstår det også læring ved at han/hun får opplæring i hvordan mentorering fungerer og ikke minst selvrefleksjon over egen erfaring med samme prosess året før. 

Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon representert ved (fra venstre) prosjektleder Alexander Hansen, førsteamanuensis Siw Fosstenløkken, stipendiat Nils Magne Killingberg, alumna Kine Nossen og student Madeleine Sjøbrend

Foto
Privat

Gode tilbakemeldinger fra juryen

Vinneren for kvelden ble Nasjonal delprøve i medisin, som er et samarbeid mellom de fire medisinske faktultetene ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet. Metodikken utarbeidet av faggruppen ved masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon høstet likevel god kritikk fra juryen. Blant annet står det beskrevet; 

Tiltaket A peer-mentoring model muliggjør utvikling av sentral kjernekompetanse som gjør studentene mer attraktive i arbeidsmarkedet. Modellen er utviklet og implementert av fagmiljøet som er ansvarlig for masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøgskolen, NMBU. Peer-mentoring modellen representerer et unikt og nytt initiativ i avansert peer-learning i praksisbasert utdanning i Norge. Modellen har utviklet seg dynamisk gjennom tett samarbeid mellom fakultet og studenter siden 2014, og har gitt inspirasjon til å utvikle et nasjonalt mentorprosjekt med fem høyere utdanningsinstitusjoner.

Resten av av begrunnelsen og juryens dom over de andre tiltakene kan leses her

Published 28. november 2017 - 13:14 - Updated 30. november 2017 - 15:10