Bærekraftig nyskapning hos Storebrand

  • Lars Nistad og Amar Murtaza, forretningsutviklere i Storebrand, gir studentene en innføring i Storebrands virksomhet
    Foto
    Alexander Hansen

Studiet har akkurat begynt for de nye studentene ved masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon. Allerede første uke ble de tildelt sin første utfordring som fremtidige nyskapere på hovedkontoret til et av Norges ledende selskap – Storebrand. 

Bærekraftig nyskapning hos Storebrand

Storebrand i endring

Studentene vurderer hvilke idéer de vil arbeide videre med.

Studentene vurderer hvilke idéer de vil arbeide videre med.

Foto
Alexander Hansen
Storebrand tilbyr i dag produkter innen fire ulike finansielle områder – pensjon, sparing, forsikring og bank. De kjennetegnes også ved et utstrakt fokus på bærekraft, noe de har høstet honnør for som verdens mest bærekraftige selskap innen finans og pensjon. Som følge av teknologisk nyvinning, økte kundebehov og konkurransedyktige oppstartsbedrifter, utfordres Storebrand fra flere hold i dagens marked. Utfordringen Storebrand ga til studentene gikk konkret på å finne nye idéer til fremtidens finansielle tjenester og forsikring. 

 

Kreativ problemløsning

Jesper Thinnesen, en av flere bak Den Kreative Platform, var for dagen flydd inn fra Danmark som fasilitør.

Jesper Thinnesen, en av flere bak Den Kreative Platform, var for dagen flydd inn fra Danmark som fasilitør.

Foto
Alexander Hansen

For å ta fatt på oppgaven benyttet studentene Den Kreative Platform, en metode utarbeidet ved Universitetet i Aalborg. Den Kreative Platform bygger på at ingen innovasjon skapes uten kreativitet, og metoden er med på å frigjøre deltagernes kreativitet uten fokus på en bestemt deltager men heller på selve problemløsningen. Gjennom dagen gikk studentene gjennom flere ulike idégenereringsprosesser – både gjennom egne tanker, men også i to- og trespann med medstudenter. Avslutningsvis ble idéene presentert gruppevis i et «showroom» foran medstudenter og ansatte i Storebrands innovasjonsavdeling.

 

Den store vaffeldagen

De ferske nyskaperne Birte Myrset og Andrea Muribø viser forretningsutviklere fra Storebrand et potensielt nytt konsept.

De ferske nyskaperne Birte Myrset og Andrea Muribø viser forretningsutviklere fra Storebrand et potensielt nytt konsept.

Foto
Alexander Hansen

Det sies at Rom ikke ble bygd på en dag, og det stemmer nok også når det gjelder å vite hvordan Storebrand bringes inn i fremtiden. Derfor skal studentene i tiden fremover jobbe i team med å videreutvikle idéene, teste de på aktuell målgruppe og avslutningsvis presentere det ferdige konseptet for Storebrand som markerer gruppeeksamen. Det beste caset inviteres tilbake til Storebrand for å presentere sitt konsept. Dette gjøres foran Storebrands innovasjonsavdeling under et konsept de har som kalles InnovasjonsVaffel. 

Published 25. august 2017 - 11:36 - Updated 25. august 2017 - 14:43