Publikasjoner

Årsrapporter

 

Notater

 

Rapporter

 

Politiske innspill

 

Masteroppgaver

Hassum, M. (2022). Kartlegging av utbredelse og egenskaper til topptetting på Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi i Lillestrøm [Masteroppgave]. NMBU, Ås. https://hdl.handle.net/11250/3022510

Knudsen, B. N. (2022). Deteksjon av bergsprekker ved hjelp av lidar: En studie av intensitet [Masteroppgave]. NMBU, Ås. https://hdl.handle.net/11250/3030876

Nakken, R. V. (2022). An investigation into the use of spent activated carbon in the filtration of PFAS contaminated leachate [Masteroppgave]. NMBU, Ås. https://hdl.handle.net/11250/3017187

Nørsterud, S. (2022). Sirkulær massehåndtering - En sammenlignende LCA-studie av to behandlingsmåter for forurensede gravemasser [Masteroppgave]. NMBU, Ås. https://hdl.handle.net/11250/3017988

Qvale, A. (2021). Waste-based sorbents for reducing the mobility and leaching of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in contaminated soil [Master's thesis]. NMBU, Ås. https://hdl.handle.net/11250/2987650 

Rasmussen, R. D. (2022). The effect of soil organic matter on the leaching of hexavalent chromium (Cr-VI) from recycled concrete aggregates [Master’s thesis]. USN. 

Rosenvinge, A. H. (2021). Nye metoder for kartlegging av spredning av tungmetaller fra deponi [Masteroppgave] NMBU, Ås. https://hdl.handle.net/11250/2832042

Strømø, T. K. (2021). Forståelse av miljøutfordringer knyttet til bygging av vei i områder med svartskifer med potensiale for sur avrenning [Masteroppgave]. NMBU, Ås. https://hdl.handle.net/11250/3012080

Published 1. juni 2021 - 13:44 - Updated 17. April 2023 - 13:29