Innovasjon

Gjennom langsiktig forskning vil det skapes muligheter for innovasjon og økt konkurransekraft hos brukerpartnere, med samfunnsmessige ringvirkninger utover de partnere som direkte deltar i senterets virksomhet.

Senteret vil definere, kartlegge og følge opp forskningsresultater med innovasjonspotensial, og bidra til kunnskaps- og teknologioverføring innenfor et område med store muligheter for verdiskaping.

Innovasjoner i SFI earthresQue vil komme i form av bidrag til ny teknologi, nye behandlingsprosesser, nye produkter, nye test- og målemetoder, forbedrede verktøy for risikostyring samt utvikling av regelverk. Innovasjoner som vil bidra til bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

Hvor moden en teknologi er, måles ofte på en TRL-skala. Denne skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen og hvilken dokumentasjon som finnes for teknologiens ytelse. Et senter for forskningsdrevet innovasjon som SFI earthresQue vil fokusere på tidlige utviklingsfaser (TRL 2-4), men vil gjennom forskningen, kommersialisering og spin-off prosjekter også bidra i det videre utviklingsløpet.

Published 5. February 2021 - 9:40 - Updated 9. mars 2021 - 8:46