Forskning

Forskning

Forskning

Forskningen i senteret vil bygge på tett samarbeid mellom brukerpartnere og forskningsmiljøene slik at kunnskapen som utvikles svarer på behov i bransjen. Forskningen vil også innlemmes i utdanningsprogrammene på NMBU og BI for å sikre kompetent arbeidskraft.

Løsningen

Løsningen

Målet med earthresQue er å utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.