VetLab

Velkommen!

I innkjøringsfasen må du innhente brukernavn og passord hos VetLab.

For å kunne ta i bruk løsningen, må du først kontakte NMBU Sentrallaboratoriet for å registreres.
Kontakt oss via e-post s-lab@nmbu.no for å få brukernavn og passord.
Mobilnummeret ditt vil bli brukernavnet og passordet vil bli sendt til deg via SMS.

Våre tjenester

Vi tilbyr analyse av blodprøver. Her kan du lese om de enkelt analysene.

Priser enkeltanalyser

Priser profiler

Les mer på Sentrallaboratoriets egen nettside.

NB: Interne rekvirenter ved Veterinærhøgskolen kommer først med i denne løsningen i løpet av første halvår 2020.

Veterinær tar blodprøve av hest.

Foto
Shutterstock

Published 20. november 2019 - 13:15 - Updated 6. desember 2019 - 11:17