Meny
Sentre og laboratorier
The Norwegian Zebrafish platform

The Norwegian Zebrafish platform

Zebrafish-plattformen leverer egg, larver og fisk til toksikologiske studier og smitteforsøk, og tilbyr AZlab's infrastruktur til mikroinjeksjon av sebrafiskegg, eksponeringsforsøk, mikroarrayeksperiment med mer.

The Norwegian Zebrafish platform

Les mer om The Norwegian Zebrafish platform her

Foto
Norges veterinærhøgskole

Published 19. november 2013 - 14:42 - Updated 18. April 2016 - 14:42