MatMikroLab

Akkrediterte metoder *

  • Antibakterielle stoffer i melk. Påvisning og identifikasjon (M-HL 2, intern metode basert på agardiffusjon)
  • Dyrkbare mikroorganismer i vann. Innstøpingsmetode (M-HL.24 basert på NS-EN ISO 6222 (1999))
  • Koliforme bakterier og Escherichia coli i drikkevann. Membranfiltreringsmetode (M-HL.38 basert på NS-EN ISO 9308-1:2014)
  • Laboratoriet er en del av Faggruppe for Mattrygghet og har et nært samarbeid med den vitenskapelige staben ved NMBU Veterinærhøyskolen. Vi tilbyr kvalitetssikrede mikrobiologiske analyser kombinert med faglig kompetanse på høyt vitenskapelig nivå. Laboratoriet deltar også i undervisningen innen mattrygghet for veterinærstudenter.

- Skjema for innsending av C. botulinum prøver (docx)

- Instruks for innsending av  C. botulinum prøver (docx)

 Andre kvalitetssikrede, ikke akkrediterte metoder

  • Analyse av viktige sykdomsframkallende bakterier i mat og vann
  • Samtlige mikrobiologiske analyser på drikkevann i henhold til referansemetodene angitt i drikkevannsforskriften
  • Problemer ved produksjon av matvarer og drikkevann
  • Dokumentasjon av hygieniseringsprosesser i næringsmiddelindustrien
  • Sammenligning/vurdering av mikrobiologiske metoder

I tillegg utfører laboratoriet en rekke mikrobiologiske analyser av matvarer og vann, problemløsning, og lagrings- og belastningsforsøk.

Alle prøver som innsendes etter rekvisisjon fra Mattilsynet, skal vedlegges kopi av rekvisisjon fra Mattilsynet, samt følgende skjema: 

 Ta gjerne kontakt med laboratoriet pr. telefon eller e-post for diskusjon av problemstillinger og betingelser.

Kontakt:

Laboratorium:

Tlf.: 67 23 03 33
e-post: matmikrolab@nmbu.no

 

Published 19. november 2013 - 13:44 - Updated 28. oktober 2022 - 15:53