MatMikroLab

Akkrediterte metoder

 • Antibakterielle stoffer i melk. Påvisning og identifikasjon (M-HL 2, intern metode basert på agardiffusjon)
 • Dyrkbare mikroorganismer i vann. Innstøpingsmetode (M-HL.24 basert på NS-EN ISO 6222 (1999))
 • Koliforme bakterier og Escherichia coli i drikkevann. Membranfiltreringsmetode (M-HL.38 basert på NS-EN ISO 9308-1:2014)

Laboratoriet har et nært samarbeid med den vitenskapelige staben ved NMBU Veterinærhøyskolen og kan tilby kvalitetssikrete mikrobiologiske analyser kombinert med faglig kompetanse på høyt vitenskapelig nivå. Laboratoriet deltar også i undervisningen innen mattrygghet for veterinærstudenter.

Kvalitetssikrede, ikke akkrediterte metoder som inngår i nasjonale referansefunksjoner

 • Clostridium botulinum. Påvisning i næringsmidler og annet prøvemateriale.
 • Botulinumtoksin. Påvisning i næringsmidler, blod og annet prøvemateriale.
 • Clostridium perfringens. Påvisning i næringsmidler
 • Bacillus cereus. Påvisning i næringsmidler (samt med toksinundersøkelse)
 • Påvisning og identifisering av Vibrio spp. i skjellmat
 • Mikrobiologiske analyser av vann:
 • - Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
 • - Påvisning og telling av intestinale enterokokker
 • - Påvisning og telling av Clostridium perfringens

- Skjema for innsending av C. botulinum prøver (doc)

- Instruks for innsending av prøver C. botulinum (docx)

 Andre kvalitetssikrede, ikke akkrediterte metoder

 • Analyse av viktige sykdomsframkallende bakterier i mat og vann
 • Samtlige mikrobiologiske analyser på drikkevann i henhold til referansemetodene angitt i drikkevannsforskriften
 • Problemer ved produksjon av matvarer og drikkevann
 • Dokumentasjon av hygieniseringsprosesser i næringsmiddelindustrien
 • Sammenligning/vurdering av mikrobiologiske metoder

I tillegg utfører laboratoriet en rekke mikrobiologiske analyser av matvarer og vann, problemløsning, og lagrings- og belastningsforsøk.

Alle prøver som innsendes etter rekvisisjon fra Mattilsynet, skal vedlegges kopi av rekvisisjon fra Mattilsynet, samt følgende skjema: 

 Ta gjerne kontakt med laboratoriet pr. telefon eller e-post for diskusjon av problemstillinger og betingelser.

Kontakt:

Laboratorium:

Tlf.: 67 23 03 33
e-post: matmikrolab@nmbu.no

 

Published 19. november 2013 - 13:44 - Updated 23. juni 2020 - 12:16