Legemiddelrester

Kjemilaboratoriet og Legemiddellaboratoriet har gjennom mange år opparbeidet omfattende kompetanse i analyse av legemiddelrester i næringsmidler.

Legemiddelrester

Kjemilaboratoriet

Kontakt:
E-post: kjemilabMatInf@nvh.no
Tlf. Lableder Tone Normann Asp: 22964832
Tlf. Laboratoriet: 22964838

Leveringsadresse:
NMBU Campus Adamstuen
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi
Bygg 15
Ullevålsveien 72, innkjøring Thulstrupsgate
0454 Oslo


Legemiddellaboratoriet

Kontakt:
Telefon: Lableder Tor Einar Horsberg 22964983
Legemiddellaboratoriet 22964989 

Leveringsadresse:
NMBU – Campus Adamstuen
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi
Bygg 14
Ullevålsveien 72, innkjøring Thulstrupsgate
0454 Oslo

 

Åpningstider (begge laboratorier):

Sommer(fom 15. mai): 08:00 - 15.00
Vinter(fom 15. sept.): 08:00 - 15.45

 

Published 19. november 2013 - 13:39 - Updated 6. januar 2014 - 10:40