Utstyr

 

MP-AES-mikrobølgeplasma atom emisjons spektrofotometer

Vario-el-cube- grunnstoffanalysator

Foss Kjeltec- Kjeldahl-N/ammonium-N/sCP analyser

Ankom fiberanalysator-NDF/ADF/ADL

FOSS Soxtec og Hydrotec-totalfett og råfett

Daytona+– for kliniske analyser i blod/serum/plasma, stivelse/hormoner etc

HPLC væskekromatograf med UV/fluorescens detektor – tryptofan, astaxanthin

GC-FID Trace 1300 - fettsyrer

GC-TCD/FID for klimagasser

Biochrom 30+ - aminosyreanalysator

UV/VIS spektrofotometer

PARR Kalorimeter -energi

Mastersizer 2000-partikkelanalysator

Mettler Toledo vekter 4 styk

Askeovn

Tørkeskap (3 styk)

 

Published 15. mai 2020 - 11:17 - Updated 29. April 2022 - 11:11