Utstyr

 

MP-AES-mikrobølgeplasma atom emisjons spektrofotometer
Vario-el-cube- grunnstoffanalysator
Foss Kjeltec- Kjeldahl-N/ammonium-N analyser
Ankom fiberanalysator-NDF/ADF/ADL
Accelerated Solvent Extraction (ASE) – råfett

FOSS Soxtec og Hydrotec-totalfett og råfett
Daytona+– for kliniske analyser i blod/serum/plasma, stivelse/hormoner etc
HPLC væskekromatograf med UV/fluorescens detektor – tryptofan, d-vitamin
GC-FID Focus -fettsyrer
GC-FID Trace 1300 - fettsyrer
Biochrome B30+ - aminosyreanalysator
UV/VIS spektrofotometer
PARR Kalorimeter -energi
Mastersizer 2000-partikkelanalysator
Metler Toledo vekter 4 styk
Askeovn
Tørkeskap (2 styk)

 

Published 15. mai 2020 - 11:17 - Updated 3. mars 2021 - 9:52