Om laboratoriet

 • LabTek

  Råfett

  Foto
  Frank Sundby
 • Gruppa
  Foto
  Dejan Dragan Miladinovic

Vi tilbyr analyse av blant annet:

Tørrstoff, aske, fiberfraksjoner: NDF, ADF, ADL, trevler, AIA, kjeldahl-N, total-N, C og S, stivelse, råfett, kalorimetri (bruttoenergi), div. grunnstoffanalyser, aminosyreanalyse, FAME, flyktige fettsyrer (VFA) samt ulike kliniske analyser.

Om laben

LabTek har avanserte analyseinstrumenter til disposisjon og kan, etter hvert som forskningen ved BIOVIT og andre etterspør det, utvikle nye metoder.

Laboratoriet bidrar i flere kurs ved fakultetet bla HFE 205 Fôrmidler og fôrmiddelvurdering, HFX 407 Emissions and Microbiota og et phd/master kurs: Experimental Animal Nutrition and Physiolog, samt at master- og PhD studenter får veiledning, støtte og hjelp med analyser i sine prosjekter.

 

Brukervilkår:

Vi henviser til retningslinjer for bruk av laboratoriene på Biovit.
(Krever Feidepålogging)

 

Kvalitetssikring:

For kvalitetsikring av våre analyser og resultatene vi leverer ut er LabTek med på NEPT ringtest to ganger per år.

For ringtester se defininsjon her: https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/pt/pt/Eurachem_leaflet_PT_EN_August_2005.pdf

 

 

 

 

 

Published 15. mai 2020 - 10:51 - Updated 26. august 2020 - 20:15