Booking og priser

Timepriser

Timepris  leie av tekniker/ingeniør internt - kr 690,-
Timepris leie av tekniker eksternt tekniker/ingeniør eksternt (uten mva) - kr 897,-

 

 

Analyser

 

Prisene gjelder enkeltanalyser.

For eksterne oppdragsgivere kommer et påslag på 30% uten mva. 

 

Generelle analyser

Tørrstoff (1044)

Aske (1038)

a NDF (1041)

aNDFom (askekorrigert) (1042)

ADF (Acid Detergent Fiber) (1036)

ADFom (askekorrigert) (1037)

CF (crude fiber) (1043)

AIA (Acid Insoluble Ash) (1034)

ADL (Acid Detergent Lignin) (1035)

Kjeldahl-N (1040)

CHNS (Dumas/total-N) (1039)

Stivelse (1159)

Stivelse med aceton behandling (1159)

Stivelse med sukker ekstraksjon (1159)

Råfett (1045)

Bufferløslig protein (sCP) (1171)

Bufferkapasitet (1069)

Titan (1157)

Vannløselige karbohydrater (WSC) (1014)

Kalorimetri (energibestemmelse) (1015)

Partikkelanalyse (1016)

Total-Fosfor (1168)

Aminosyrer (1050)

Tryptofan (1051)

Fettsyreresammensetning (FAME) (1046)

Krom-Ytterbium (1071)

Yttrium (1073)

Div. grunnstoff (1078)

 

Vomsaft

Flyktige fettsyrer (VFA) (1132)

Ammonium-N (1133)

 

Kliniske analyser
Glukose  (1013)

Urea  (1012)

For andre kliniske analyser - ta kontakt.

 

Published 15. mai 2020 - 11:33 - Updated 11. september 2020 - 11:34