Booking og priser

Timepriser

Timepris  leie av tekniker/ingeniør internt - kr 520,-
Timepris leie av tekniker/ingeniør eksternt  - kr 1000,-(uten mva)

 


Skjema for bestilling

 

Prisene gjelder enkeltanalyser.

For eksterne oppdragsgivere eller hasteanalyser kommer et påslag på 20% (uten mva). 

 

Generelle analyser

Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

Tørrstoff (1044)

Aske (1038)

a NDF (1041)

aNDFom (askekorrigert) (1042)

ADF (Acid Detergent Fiber) (1036)

ADFom (askekorrigert) (1037)

CF (crude fiber) (1043)

AIA (Acid Insoluble Ash) (1034)

ADL (Acid Detergent Lignin) (1035)

Kjeldahl-N (1040)

CNS (Dumas/total-C,N,S) (1039)

Stivelse (1159)

Råfett (1045)

Totalfett (1052)

 

Bufferløslig protein (sCP) (1171)

Bufferkapasitet (1069)

Titan (1157)

Vannløselige karbohydrater (WSC) (1014)

Kalorimetri (energibestemmelse) (1015)

Partikkelanalyse (1016)

Total-Fosfor (1168)

  • Ny metode: Div. Grunnstoff/Various elements (1078)

Aminosyrer (1050)

Tryptofan (1051)

Fettsyreresammensetning (FAME) (1046)

Krom-Ytterbium (1071)

Yttrium (1073)

Div. grunnstoff (1078)

 

Vomsaft

Flyktige fettsyrer (VFA) (1132)

Ammonium-N (1133)

 

Kliniske analyser
Glukose  (1013)

Urea  (1012)

For andre kliniske analyser - ta kontakt.

 

Published 15. mai 2020 - 11:33 - Updated 11. september 2022 - 17:18