LabTek - analyselab for husdyr og akvakultur

LabTek - kjemisk analyselab for husdyr og akvakultur

LabTek

LabTek er et analyselaboratorie som bidrar med resultater til forskningen ved IHA-BIOVIT samt til eksterne oppdragsgivere.

Vårt hovedfokus er analyser knyttet til husdyrproduksjon og akvakultur.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås


Ta gjerne kontakt med
Hanne Kolsrud Hustoft på:
tlf 67232738/ 97118874

eller iha.lab@nmbu.no