Skjema til blodprøver

Skjema til blodprøver

DNAtester hund


Farskapstest:

 Rutineprøver fra staff bull terrier:

Arvelige sykdommer:

 
Forskning på helse og atferd

Atferd og genetikk hos hund:

Forskning på helse:

Published 19. november 2013 - 12:27 - Updated 5. januar 2016 - 11:03