Fellesakvariet

Fellesakvariet ved NMBU/Veterinærinstituttet er inndelt i tre ulike underenheter:

  • fysiologirom
  • smitterom
  • adferdsrom

I tillegg har vi et eget holderom for fisk. I akvariet tilbys muligheter for å gjennomføre småskala smitteforsøk, studier av ernæringsopptak hos fisk og adferds- og læringsstudier. Akvariet har kun ferskvann og er basert på kontinuerlig vanngjennomstrømning (ikke resirkulering).

Den administrative ledelsen av fellesakvariet er tillagt NMBU og organisatorisk tilhører fellesakvariet NMBUs forsøksdyrenhet.

Published 8. juni 2016 - 22:12 - Updated 23. mai 2017 - 19:32