Algetoksinlaboratoriet

Algetoksinlaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram.

Laboratoriet analyserer for algetoksingruppene:

  • OA-, YTX-, AZA- og PTX-gruppene (M-AL 10, basert på EU-Harmonised SOP, version 5, January 2015),
  • DA-gruppen (M-AL 11, basert på Quilliam MA. et all. Journal of AOAC International, vol 78, No. 2, 543-554, 1995)
  • STX-gruppen (M-AL12, basert på AOAC Official Method 2011.02)

Laboratoriet har også forskningsaktivitet innen både toksikologi og analysemetoder for de marine algetoksinene. Et av forskningsprosjektene laboratoriet har vært involvert i  er ASTOX II, et Irsk prosjekt, hvor vi deltok med toksikologiske studier av azaspiracid.

Akkrediteringsdokumentet som viser hvilke metoder de respektive laboratorier er akkreditert for finnes på både norsk og engelsk: Akkrediteringsdokument/Accreditation document

Du kan lese mer om marine algetoksiner og helse her:
Marine algetoksiner og helse

Informasjon om innsending av skjell for analyse av algetoksiner:

Nedenfor kan oppdrettere og Mattilsynet finne informasjon og skjemaer for innsending av skjell til algetoksinanalyser ved NMBU.

Skjemaene er lagt ut i PDF-format (krever Adobe Reader eller lignende programvare).

Skjemaene for 2021:

 

Fra og med uke 16 (19. april 2021) er vi på plass i nye lokaler på Ås!

 Vår nye adresse er (fra og med uke 16):

NMBU, Algelaboratoriet

Oluf Thesens vei 22

Varelevering A, Toksikologi

1433 ÅS

algegruppa@nmbu.no

(ved sending av pakker er det fint om vår felles mailadresse benyttes, så alle på laboratoriet får informasjonsmailen med sporing fra transportbyrået).

 Kontakt:

E-post:algegruppa@nmbu.no 
 Laboratorieleder John A. Aasen Bunæs67232211/90879905
Telefon:Avdelingsingeniør Marit Spidsberg Paulsrud67232247
 Avdelingsingeniør Lan Nguyen67232246
 Avdelingsingeniør Jacob Stepaschko67232248
   
Published 10. januar 2020 - 12:26 - Updated 2. november 2021 - 13:29