Algegifter

Algetoksinlaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram. Laboratoriet er en del av Faggruppe for toksikologi

Laboratoriet analyserer for algetoksingruppene:

  • OA-, YTX- og AZA-gruppene (M-AL 10, basert på EU-Harmonised SOP, version 5, January 2015),
  • DA-gruppen (M-AL 11, basert på Quilliam MA. et all. Journal of AOAC International, vol 78, No. 2, 543-554, 1995)
  • STX-gruppen (M-AL12, basert på AOAC Official Method 2011.02)

Laboratoriet har også forskningsaktivitet innen både toksikologi og analysemetoder for de marine algetoksinene. Et av forskningsprosjektene laboratoriet har vært involvert i  er ASTOX II, et Irsk prosjekt, hvor vi deltok med toksikologiske studier av azaspiracid.

Akkrediteringsdokumentet som viser hvilke metoder de respektive laboratorier er akkreditert for finnes på både norsk og engelsk: Akkrediteringsdokument/Accreditation document

Du kan lese mer om marine algetoksiner og helse her:
Marine algetoksiner og helse

Informasjon om innsending av skjell for analyse av algetoksiner:

Nedenfor kan oppdrettere og Mattilsynet finne informasjon og skjemaer for innsending av skjell til algetoksinanalyser ved NMBU.

Skjemaene er lagt ut i PDF-format (krever Adobe Reader eller lignende programvare).

Skjemaene for 2023:

Vi minner om at alle analyser alltid MÅ bestilles på forhånd, og senest mandag kl 1300 den uken prøven sendes inn!  

 

 Vår adresse:

NMBU, Algelaboratoriet

Oluf Thesens vei 22

Varelevering A, Toksikologi

1433 ÅS

algegruppa@nmbu.no

(ved sending av pakker er det fint om vår felles mailadresse benyttes, så alle på laboratoriet får informasjonsmailen med sporing fra transportbyrået).

 Kontakt:

E-post/telefonnr algelab:algegruppa@nmbu.no67230444
 Laboratorieleder John A. Aasen Bunæs67232211/90879905
 Avdelingsingeniør Marit Spidsberg Paulsrud67232247
 Avdelingsingeniør Lan Thi Thu Nguyen67232246
 Avdelingsingeniør Jacob Stepaschko67232248
 

Avdelingsingeniør Anne Marte Opstad

Avdelingsingeniør Maren Høyland

67232232

67232288

Published 10. januar 2020 - 12:26 - Updated 1. February 2023 - 14:46