Algegifter

Algetoksinlaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram.

Laboratoriet analyserer for algetoksingruppene:

  • OA-, YTX-, AZA- og PTX-gruppene (M-AL 10, basert på EU-Harmonised SOP, version 5, January 2015),
  • DA-gruppen (M-AL 11, basert på Quilliam MA. et all. Journal of AOAC International, vol 78, No. 2, 543-554, 1995)
  • STX-gruppen (M-AL12, basert på AOAC Official Method 2011.02)

Laboratoriet har også forskningsaktivitet innen både toksikologi og analysemetoder for de marine algetoksinene. Et av forskningsprosjektene laboratoriet har vært involvert i  er ASTOX II, et Irsk prosjekt, hvor vi deltok med toksikologiske studier av azaspiracid.

Du kan lese mer om marine algetoksiner og helse her:
Marine algetoksiner og helse

Informasjon om innsending av skjell for analyse av algetoksiner:

Innsending til Algetoksanalyse i ukene 19, 20 og 21 i 2021.

  • I uke 19 (Kristi himmelfartsdag på torsdag): prøvene må være hos oss som vanlig tirsdag morgen.
  • I uke 20 (17. mai på mandag): prøvene må være hos oss senest onsdag morgen.
  • I uke 21 (2. pinsedag på mandag): prøvene må være hos oss senest onsdag morgen.

I uke 19, 20 og 21 vil analysesvarene antagelig ikke bli ferdige før fredag.

 

Nedenfor kan oppdrettere og Mattilsynet finne informasjon og skjemaer for innsending av skjell til algetoksinanalyser ved NMBU.

Skjemaene er lagt ut i PDF-format (krever Adobe Reader eller lignende programvare).

Skjemaene for 2021:

 

Fra og med uke 16 (19. april 2021) er vi på plass i nye lokaler på Ås!

 Vår nye adresse er (fra og med uke 16):

NMBU, Algelaboratoriet

Oluf Thesens vei 22

Varelevering A, Toksikologi

1433 ÅS

algegruppa@nmbu.no

(ved sending av pakker er det fint om vår felles mailadresse benyttes, så alle på laboratoriet får informasjonsmailen med sporing fra transportbyrået).

 Kontakt:

E-post:algegruppa@nmbu.no 
 Laboratorieleder John A. Aasen Bunæs67232211/90879905
Telefon:Avdelingsingeniør Marit Spidsberg Paulsrud67232247
 Avdelingsingeniør Lan Nguyen67232246
 Avdelingsingeniør Jacob Stepaschko67232248
   
Published 10. januar 2020 - 12:26 - Updated 16. April 2021 - 8:48