Algetoksinlaboratoriet

  • Nyt blåskjell, men sjekk blåskjellvarselet.
    Foto
    Shutterstock

Algetoksinlaboratoriet (Algelab) er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram. 

av NMBU

Algegifter

Algetoksinlaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram.

Laboratoriet analyserer for algetoksingruppene:

  • OA-, YTX-, AZA- og PTX-gruppene (M-AL 10, basert på EU-Harmonised SOP, version 4, July 2011),
  • DA-gruppen (M-AL 11, basert på Quilliam MA. et all. Journal of AOAC International, vol 78, No. 2, 543-554, 1995)
  • STX-gruppen (M-AL12, basert på AOAC Official Method 2011.02)

Laboratoriet har også forskningsaktivitet innen både toksikologi og analysemetoder for de marine algetoksinene. Et av forskningsprosjektene laboratoriet har vært involvert i  er ASTOX II, et Irsk prosjekt, hvor vi deltok med toksikologiske studier av azaspiracid.

Du kan lese mer om marine algetoksiner og helse her:
Marine algetoksiner og helse

Informasjon om innsending av skjell for analyse av algetoksiner:

Nedenfor kan oppdrettere og Mattilsynet finne informasjon og skjemaer for innsending av skjell til algetoksinanalyser ved NMBU.

Skjemaene er lagt ut i PDF-format (krever Adobe Reader eller lignende programvare).

Skjemaene for 2020:

 Kontakt:

E-post:algegruppa@nmbu.no 
 Laboratorieleder John A. Aasen Bunæs67232211/90879905
Telefon:Avdelingsingeniør Marit Spidsberg Paulsrud67232247
 Avdelingsingeniør Lan Nguyen67232246
 Avdelingsingeniør Jacob Stepaschko67232248
 Laboratorier67230444/67231952
Published 10. januar 2020 - 12:26 - Updated 3. september 2020 - 14:26