tilgjengelighet

Kommunikasjonsavdelingen ved NMBU er ansvarlig for www.nmbu.no

NMBU har stort fokus på universell utforming (UU) i alle våre kanaler. Vi er i ferd med å bytte ut dagens publiseringsløsning med en ny løsning hvor vi har stilt strenge tekniske krav til tilgjengelighet. 

De nye nettsidene lanseres våren 2023, og i en overgangsfase, frem til dette er lansert, gjør vi ikke teknisk videreutvikling på nettsidene våre. Vi har også mange som publiserer på nett og i sosiale medier, så opplæring i UU er en integrert del av all opplæring i våre kanaler fremover.

Vi har tydelige interne retningslinjer for UU og følger opp dette arbeidet med verktøy, rutiner, rapporter og jevnlige arbeidsmøter.

Her er tilgjengelighetserklæringen:

UU-rapportering og status:

Vi bruker Siteimprove til kontinuerlig å måle i hvilken grad vi oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider.

Verktøyet gir oss en "Accessibility Score", som viser i hvilken grad nettsidene samsvarer med standardene i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), og en Digital Certainty Index (DCI), som inkluderer mål for tilgjengelighet, brukervennlighet, troverdighet, pålitelighet og SEO.

  • Accessibility Score: 76,2%
  • Digital Certainty Index (DCI): 71,6 %

WCAG-samsvarsnivå A: 80 / 100

WCAG-samsvarsnivå AA: 73 / 100

Kilde: Siteimprove. Tall pr 04.01.2023

NB: Målingene som beskrives her er hentet ut for vår nåværende publiseringsløsning, Drupal 7, som vi er i ferd med å erstatte med Drupal 9. For sistnevnte vil vi få et nytt, og mer tilgjengelig design på kjernesider og har satt strenge krav i kontrakt med teknisk leverandør til universell utforming. 

Dette må vi rette opp:

Vi har satt strenge tekniske UU-krav til den tekniske leverandøren av de nye nettsidene våre. Samtidig ser vi fra Siteimproves målinger at vi har noen innholdsmessige UU-feil som gjøres langt oftere enn andre, bla. at bilder mangler en god tekstlig forklaring eller at man bruker fet skrift istedenfor H3 til å markere mellomtitler.

Derfor har vi ekstra fokus å gjøre UU til en integrert del av all opplæring i forbindelse med overgangen til nye nettsider - og at dette inngår i all opplæring i digital publisering fremover.

Vi jobber med å forbedre tilgjengeligheten i alt vi publiserer av innhold ved hjelp av tydelige retningslinjer, opplæring, rutiner og automatisk og manuell overvåkning. Selv om vi bruker Siteimprove til automatisk overvåkning tar vi også manuelle stikkprøver da det ikke er alt Siteimprove overvåker og rapporterer på.  

Dette jobber vi med:

  • Øke skåren i Siteimproves Accessibility Score og Digital Certainty Index (DCI).
  • Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1
  • Vi har satt strenge krav til UU-leveranser fra teknisk leverandør i ny versjon av publiseringsløsningen vår som leveres i faser i skrivende stund, og tester også disse leveransene inngående selv for dette. Testing av UU er en integrert del av arbeidet med nye nettsider, og etter lansering vil vi igjen ha jevnlige møter for å overvåke og kontinuerlig optimalisere sentrale tilgjengelighetsmålinger i Siteimprove.
  • Opplæring i UU: Vi har mange som publiserer på nett og mange som publiserer i sosiale medier så opplæring i UU er en integrert del av all opplæring i våre kanaler fremover
  • Alt av nytt visuelt innhold i digitale kanaler Kommunikasjonsavdelingen styrer, som video - bilder og grafiske illustrasjoner – skal ha et tekstlig alternativ.

Dette gjør vi ikke noe med:

Vi er på vei over i en nyere versjon av publiseringsløsningen vår med nytt, og mer tilgjengelig design på kjernesider. I overgangsfasen, til dette er lansert, gjør vi ikke teknisk videreutvikling på nettsidene våre og prioriterer ikke å rette UU-feil vi vet vil bli løst i nytt design.

Vi har mange gamle videoer og podcaster som det er for ressurskrevende å lage et tekstalternativ til. Innholdet er i tillegg lite brukt.

Men alt av ny, forhåndsinnspilt video skal tekstes, og vi jobber med å få på plass en god rutine for å gi nye podcaster et tekstlig alternativ.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

  • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
  • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: web.ka@nmbu.no

Verktøy og sider om tilgjengelighet

Published 31. januar 2023 - 10:05 - Updated 1. February 2023 - 11:06