Forskning teknologi

Forskning innen teknologi, biovitenskap og realfag

Illustrasjon temaside forskning teknologi

Vi forsker på

Fra spiselige tuberkulose-vaksiner som kan øke vaksinedekningen i fattige land, til roboter som kan overvåke forurensning eller forenkle landbruket: Ved NMBU forsker vi bredt på hvordan vi kan bruke teknologi, biovitenskap og realfag til å finne fremtidens løsninger innen områder som:

 • Sikker, ren og effektiv energiforsyning
 • Verdiskapning for bioressurser
 • Miljøovervåkning og modellering av teknologiske og biologiske systemer
 • Klimaendringer: Årsaker, konsekvenser og tilpasning
 • Robotteknologi
 • Vann- og renseteknologi
 • Forskning for utdanning for bærekraftig utvikling (Senter for læring og lærerutdanning)
 • Kjemi og biokjemi
 • Mikrobiologi og mikrobiell genetikk
 • Bioinformatikk og analysemetodikk
 • Næringsmiddelteknologi- og kvalitet