Eksperter teknologi

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Bioøkonomi, bioenergi, biomasse, enzymer, enzymteknologi, bioteknologi, mikrobiologi.

Bioenergi, saltsmelteteknologi, CO2-fangst, pyrolyse.

Enzymteknologi, bioenergi, bioteknologi, bioraffinering, polysakkarider, karbohydrater.

tbd

Elektriske kraftsystem og anlegg.

Biokatalyse, enzymteknologi, fermentering, bioraffinering, bioprosessteknologi, biogass, biodrivstoff, lignocellulose, lignin, makroalger.

Bioteknologi, enzymteknologi og vaksiner, mikrobiologi.

Mikrobiologi, gut microbiota, mikrobiell økologi og fysiologi.

Chemical analysis techniques and risk assessments for various types of organic contaminants (legacy and emerging organic xenobiotics) in food and environments.

Naturstoffkjemi, organisk kjemi, feromoner, insektferomoner, fettstoffer, grønn kjemi.

Bier og insekter, pollineringsøkologi, aldring.

DNA-analyser, bakterier, bioinformatikk.

Bildeanalyse, databaser, multivariat statistisk analyse.

3D modelling, 3D visualizations, Virtual Reality, Digital applications for design and urban planning, BIM.

Fornybar energiteknologi, vindkraft, solenergi. Teknisk og økonomisk vurdering av vindkraft- og solenergiressurser, hybride energisystemer, energisparing, ytelse til multiple vindturbiner, turbulens fra single og doble vindturbiner.

Skogregistrering, skogplanlegging, GIS, fjernmåling, skoglig fotogrammetri, flybåren laserscanning, GIS og GPS i skoglige anvendelser, statistiske metoder i ressurskartlegging.

Skogregistrering, fjernmåling, geografiske informasjonssystemer (GIS), skogplanlegging, optimal aptering, flybåren laserscanning, modellering av skog for økologisk og økonomisk forvaltning.

Treteknologi, skogbehandling og virkeskvalitet, modellering av virkesegenskaper.

Treteknologi, trevirkets egenskaper og styrke, trefysikk og tremekanikk, skogbehandling og virkeskvalitet.

Processing of meat and fish raw materials, novel and healthy animal foods, chemical and enzymatic oxidation.

Utviklingsbiologi, molekylærgenetikk, GMO, mattrygghet, risikovurdering og CRISPR

Kunstpedagogikk og kunstterapi: Bruk av kunstneriske uttrykksformer i undervisning, veiledning, selvutvikling og terapi.

Samspillet mellom kunst og naturvitenskap, fenomenbasert naturfagundervisning, agroøkologiske læringsprosesser, kvalitative forskningsmetoder.

Yrkesopplæring i naturbruk, pedagogikk/læringsteori, Inn På Tunet, opplevelse av natur- og landskap/kroppsfenomenologi, lokalsamfunnsutvikling

Published 22. oktober 2015 - 9:19 - Updated 5. januar 2021 - 16:39