Utvalgt talent innen spektroskopi

Volha Shapaval er førsteamanuensis ved Fakultet for realfag og teknologi. Dette er hva hun sier om sitt forskningsfelt:

- Jeg forsker på å konvertere råstoff til mikrobiell olje. I arbeidet benytter jeg moderne spektroskopiske teknikker som kan brukes til utvikling, optimalisering og overvåking av biologiske prosesser. Jeg studerer med andre ord mikrobiologi med bruk av avansert, rask teknologi. Utskifting av olje med biomasse som råstoff for drivstoff og kjemisk produksjon er en drivende kraft i utviklingen av bioøkonomien. Nesten alle typer råstoff, som lignocellulose og rester og avfall fra jordbruk og mat, kan bli til ulike klasser av biokjemikalier og biodrivstoff. Bioteknologi som benytter mikroorganismer til produksjon av biokjemikalier og biodrivstoff har et stort potensial i fremtiden.

Hvor henter du inspirasjon fra?
- Jeg får inspirasjon i gleden av å finne ut av ting, både gjennom ideer og forståelse. En annen viktig inspirasjonskilde er følelsen av konkurranse – sunn konkurranse – som er svært naturlig i moderne vitenskap.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
- Min nåværende forskning går ut på å utvikle en prosess for å konvertere ulike typer råstoff, som matrester og lignocellulose, til mikrobiell olje. Dette vil deretter kunne brukes til mat, fôr og biodiesel. Prosessen er basert på å utnytte sopp som inneholder mye olje, som muggsopp og gjær. Disse er i stand til å endre seg fra råstoff til biomasse rik på fett. Jeg interesserer meg for å optimalisere prosesser, og samtidig er jeg interessert i grunnleggende spørsmål knyttet til cellemorfologi og -fysiologi under fettakkumulering. Jeg benytter forskjellige moderne vibrasjonsspektroskopiteknikker for å studere cellene og oljeproduksjon i celler.

Her kan du se presentasjon av alle forskertalentene valgt ut i 2016 og 2017.

Published 16. February 2017 - 13:28 - Updated 16. February 2017 - 13:30